UWAGA!!!

Od 08.03.2021 zmiana siedziby Kancelarii!!!

 

 Nowy adres kancelarii to:

ul. J. Lelewela 15/29

53-505 Wrocław

Numery telefonów, nr rachunku bankowego i godziny pracy kancelarii bez zmian.

 

Dane teleadresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia
Paulina Podgórska-Pawełka

Kancelaria Komornicza nr XV
ul. J. Lelewela 15/29
53-505 Wrocław

Telefon/fax: (071) 337-54-74
Telefon : 666-608-437

E-mail: wroclaw.podgorska@komornik.pl

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek, środa, czwartek - 8:00-16:00

wtorek -8:00-17:00 , piątek -8:00-15:00

 

Komornik przyjmuje strony osobiście:
we wtorki w godzinach 14:00 – 17:00

Konto Bankowe Kancelarii Komornika:

PKO BP S.A. o/Wrocław

13 10205226 0000 6502 0371 0431

PKO BP S.A. O/ WROCŁAW : 13 10205226 0000 6502 0371 0431
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny o wszczęcie postępowania zabezpieczającego *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

 

 

 

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)