Witamy na naszej stronie

img

 

 

 

 


 

 

KOMORNIK SĄDOWY PAULINA PODGÓRSKA-PAWEŁKA DZIAŁA NA TERENIE WŁAŚCIWOŚCI SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-ŚRODMIEŚCIA,

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. komornikach sądowych (wyciąg):

Art. 10.1.W sprawach, o których mowa w art. 3 zadania komornika ust. 3 pkt 1–2a, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:1)o egzekucję z nieruchomości;2)o wydanie nieruchomości;3)o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;4)o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;5)w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Dane teleadresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Sródmieścia
Paulina Podgórska-Pawełka

 Kancelaria Komornicza nr XV

ul. J. Lelewela 15/29
53-505 Wrocław

Tel./fax: (71) 337-54-74
Tel.: 666-608-437

E-mail: wroclaw.podgorska@komornik.pl

Godziny pracy Kancelarii :
poniedziałek, środa, czwartek - 8:00-16:00 wtorek - 8:00-17:00, piątek   - 8:00-15:00
 
Komornik przyjmuje strony osobiście:
wtorek w godzinach 14:00 – 17:00,   

 

PKO BP S.A. O/ WROCŁAW : 13 10205226 0000 6502 0371 0431
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW


img

Wniosek egzekucyjny *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny o wszczęcie postępowania zabezpieczającego *.doc | *.pdf
Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych *.doc | *.pdf

 

 

 

Kancelaria obsługuje także wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania
Upominawczego (EPU)